ALGEMENE VOORWAARDEN

Eigen risico

De deelnemers nemen deel op eigen risico. Stichting Zillewoldse Zommermarkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

Diskwalificatie

De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat:

  • deze zich niet houdt aan de algemene voorwaarden
  • zich onbehoorlijk gedraagt
  • zich onsportief gedraagt
  • het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.

Instructies

Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben dan wel de aansprakelijkheid voor evt. schade tot gevolg hebben.

Annulering

Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Afgelasting/Wijziging

De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, of overheidsingrijpen waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en reeds gedane bestellingen.

Schade

Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Indien gehandeld wordt in strijd met voorgaande is betrokkene schadeplichtig.

Persoonlijke inschrijving

Inschrijving voor De Zommerrun is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

Sponsorende organisaties

Rond start en finish, langs het parcours en op parkeerplaatsen is het alleen voor de sponserende organisaties toegestaan om promotionele activiteiten te ontplooien. Echter is dit uitsluitend toegestaan na overleg met de kerngroep Zommerrun.

Kleding

Het is niet toegestaan om met eigen reclame shirts mee te lopen. Voor zowel de kids als de volwassenen run.

Media

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Zillewoldse Zommermarkt zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

CONTACT
Zommerrun
Schoolstraat 6
7064 GP Silvolde
info@zommerrun.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT
Zommerrun
Schoolstraat 6
7064 GP Silvolde
info@zommerrun.nl

SOCIAL MEDIA

De Zommerrun wordt georganiseerd door de Zillewoldse Zommermarkt – © 2017 Mijnen Media